دبیرستان پسرانه نبوت(دوره اول)
     
دانش آموزان ممتاز کلاس 9/5
 
دانش آموزان ممتاز نوبت دوم 95-94
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1  مهدی دشتی رحمت آبادی 20 1 1
2
 محمدامین پروا
19.98 2 10
3  احسان دلاوری 19.98 2 10
4  علیرضا شهبازی شال 19.91 3 15
5   پارسا یکه شناس 19.91 3 15
6  فرهود محمدصراف کردی 19.88 4 22
7  علی مرادی 19.86 5 25
8  امیرحسین مرادیان نیری 19.86 5 25
9  محسن فامیل زیرک 19.83 6 32
 
 
     
 
     
تصاویر دانش آموزان ممتاز
 
 
     
 
نقشه سایت