دبیرستان پسرانه نبوت(دوره اول)
     
دانش آموزان ممتاز کلاس 9/2
 
دانش آموزان ممتاز نوبت دوم 95-94
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1
 ارشیا آقاجانزاده
20 1 1
2  ابوالفضل کرمی 20 1 1
3  امید ابراهیم نیا 19.91 2 15
4  اسماعیل بهاجه 19.91 2 15
5  رضا توکلی 19.91 2 15
6  عرشیا لووینه 19.91 2 15
7  سبحان فرقانی طوسی 19.83 3 32
8  پارسا محمدی فر 19.83 3 32
9  امین مستعلی 19.83 3 32
10  سیدرضا نورسرشت 19.81 4 37
11  امیرعادل پیرا 19.64 5 54
 
 
     
 
     
تصاویردانش آموزان ممتاز
 
 
     
 
نقشه سایت