دبیرستان پسرانه نبوت(دوره اول)
  دانش آموزان ممتاز کلاس 9/4  
دانش آموزان ممتاز نوبت دوم 95-94
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1
 علی حسین زاده
20 1 1
2  افشین صادقی پناه 20 1 1
3  شایان غفاری 20 1 1
4  سیدمحمدامین گواهی 20 1 1
5  پرهام خادم 19.93 2 13
6  علیرضا عزیزی 19.88 3 22
7  محمدرضا عبدی 19.86 4 25
8  سید محمدحسین دریاباری 19.76 5 40
9  امیرحسین عرب 19.76 5 40
10  امیرعلی رکنی لموک 19.74 6 44
11  امیرمهدی آقا بیگی طره 19.62 7 57
12  عرفان اخوان فرد 19.62 7 57
 
   
تصاویر دانش آموزان ممتاز