دبیرستان پسرانه نبوت(دوره اول)
     
دانش آموزان ممتاز کلاس 8/3
 
 
دانش آموزان ممتاز نوبت دوم 95-94
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1
 محمدرضا حصاریان
20 1 1
2  روزبه زرنوشه فراهانی 20 1 1
3  عرفان ربیعی 20 1 1
4  علیرضا صادقی پری 20 1 1
5  محمدمهدی قهرمانی 20 1 1
6  احسان صفا شاد 19.98 2 11
7  محمدرضا یزدان مهر 19.98 2 11
8  علی ایمانی 19.93 3 18
9  فریورآقاداداشی 19.88 4 24
10  آرین قبادیان 19.76 5 33
 
 
     
 
     
تصاویردانش آموزان ممتاز
 
 
     
 
نقشه سایت