دبیرستان پسرانه نبوت(دوره اول)
 
  دانش آموزان ممتاز کلاس 9/1
دانش آموزان ممتاز نوبت دوم 95-94
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درپایه رتبه درپایه
1 علی امین غفوری 20 1 1
2
 سیدمحمدمیرمحمدمیگونی
19.98 2 10
3  امیرعلی برغمدی 19.93 3 13
4  علی رحیمی 19.86 4 25
5  علی سرایی 19.86 4 25
6  آرش سلمانی 19.72 5 46
7  مهبدنجفی فرد 19.71 6 47
8  متین دربان وطن 19.69 7 49
9  امیرحسین مسیبی 19.69 7 49
 
 
  تصاویر دانش آموزان ممتاز  
     
 
 
     
نقشه سایت