مقام قهرمانی تیم هندبال در سطح منطقه8 تهران
 
 

مقام اول مسابقات هندبال آموزشگاه های متوسطه اول منطقه 8

ایستاده از راست :

سرپرست  جناب آقای اطمینان

 محمدرضا خالدآبادی ، پارسا پورعطا ، امیرمحمد مهران گهر ، آریان فتحی ، مهران فتح الهی نیا ،  طاها عبدالحسینی

نشسته از راست : حمیدرضا مرادی ، عرفان اخوان راد ، حسین معتمدی ، رامتین شفیعی ، علیرضا یوسف نژاد ، سینا مهری

 
 
     
 
نقشه سایت