نایب قهرمانی تیم فوتبال درسطح منطقه 8 تهران
 

مقام دوم مسابقات فوتبال آموزشگاه های متوسطه اول منطقه 8

ایستاده از راست مربی  جناب آقای موسوی ، امیرمحمد علم بیگی ، علی ممتازنیا ، علی امین غفوری ، مهدی دشتی ، محمدرضا خالدآبادی ،  پارسا زمان ، علی امانی ، امیر حیدری ، احسان دارابی مهران محمدظاهری سرپرست جناب آقای فراهانی

نشسته از راست مهرگان مهرافزا ، محمدیاسین احمدیان ، حسین آذریان ، علی سلمانی ، حسین فراهانی ، سعید ناظری ، سعید زارع ، علی نیازی

 
     
 
نقشه سایت