دانش آموزان ممتاز کلاس 9/4
 
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 95-94
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1
 علی حسین زاده
20 1 1
2  افشین صادقی پناه 20 1 1
3  شایان غفاری 20 1 1
4  سیدمحمدامین گواهی 20 1 1
5  پرهام خادم 19.79 2 22
6  علیرضا عزیزی 19.79 2 22
7  محمدرضا عبدی 19.71 3 29
8  امیرعلی رکنی 19.64 4 36
9  امیرمهدی آقا بیگی طره 19.57 5 43
10  عرفان اخوان فرد 19.57 5 43
11  سید محمدحسین دریاباری 19.57 5 43
12  امیرحسین عرب 19.57 5 43
 
 
     
 
     
تصاویردانش آموزان ممتاز
 
 
     
 
نقشه سایت