دبیرستان پسرانه نبوت(دوره اول)
 
   
 
 

دانش آموزان ممتاز کلاس 8/2

 
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 95-94
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1
 علیرضا متقی
20 1 1
2  محمدجواد شفیعی 19.86 2 16
3  حسین مجلسی 19.86 2 16
4  حمیدرضا مرادی 19.86 2 16
5  امیرحسین بیات 19.79 3 20
6  علیرضا هراتی 19.79 3 20
7  پارسا جعفری 19.71 4 25
8  ارشیا حسین زاده 19.64 5 28
 
 
  تصاویردانش آموزان ممتاز