مقام سوم مسابقات والیبال در سطح منطقه 8 تهران
 

مقام سوم مسابقات والیبال آموزشگاه های متوسطه اول منطقه 8

ایستاده از راست آرین گمار ، میلاد آرمات ، رضا قلی بیگیان ، امیرمحمد آقایی ، پارسا یکه شناس ،  نیما احمدی و مربی  جناب آقای موسوی

نشسته از راست علی مجیدی ، علی یوسفی ، محمدمصطفی لاهی چینی ، آرش تهمتن ، محمدعرفان یوسفی ، بابک ماه زاده

 
     
 
نقشه سایت