دانش آموزان ممتاز کلاس 9/5
 
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 95-94
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1  مهدی دشتی رحمت آبادی 20 1 1
2
 محمدامین پروا
19.93 2 12
3  احسان دلاوری 19.93 2 12
4  علی مرادی 19.86 3 17
5  علیرضا شهبازی شال 19.71 4 29
6  محمدرضا شعبانی 19.64 5 36
7  محسن فامیل زیرک 19.64 5 36
8  فرهود محمدصراف کردی 19.64 5 36
9  پارسا یکه شناس 19.64 5 36
 
 
     
 
     
تصاویر دانش آموزان ممتاز
 
 
     
 
نقشه سایت