دانش آموزان ممتاز کلاس 9/2
 
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 95-94
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1
 اسماعیل بهاجه
20 1 1
2  ابوالفضل کرمی 20 1 1
3  ارشیا آقاجانزاده 20 1 1
4  رضا توکلی 20 1 1
5  پارسا محمدی فر 19.79 2 22
6  امین مستعلی 19.79 2 22
7  امید ابراهیم نیا 19.71 3 29
8  عرشیا لووینه 19.71 3 29
9  عرشیا شاه نعمت الهی 19.64 4 36
10  سبحان فرقانی طوسی 19.64 4 36
11  سیدرضا نورسرشت 19.43 5 57
 
 
     
 
     
تصاویردانش آموزان ممتاز
 
 
     
 
نقشه سایت