دانش آموزان ممتاز کلاس 8/1
 
 
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 95-94
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1
 آرش تهمتن
20 1 1
2  سینا سلگی 20 1 1
3  مجید عباس زاده 20 1 1
4  پارسا مرتضائی فر 20 1 1
5  علیرضا سلیمانی فر 19.93 2 11
6  محمدمهدی کمالی 19.93 2 11
7  علی مرادی 19.86 3 16
8  علیرضا کریم زاده 19.64 4 28
9  محمدامین علیزاده فرهنگ 19.62 5 33
 
 
     
 
     
تصاویردانش آموزان ممتاز
 
 
     
 
نقشه سایت