دانش آموزان ممتاز کلاس 8/3
 
 
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 95-94
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1
 محمدرضا حصاریان
20 1 1
2  روزبه زرنوشه فراهانی 20 1 1
3  عرفان ربیعی 20 1 1
4  علیرضا صادقی پری 20 1 1
5  محمدمهدی قهرمانی 20 1 1
6  احسان صفا شاد 19.93 2 11
7  محمدرضا یزدان مهر 19.93 2 11
8  علی ایمانی 19.79 3 20
9  فریورآقاداداشی 19.64 4 28
10  آرش مظلومیان جهرمی 19.64 4 28
11  امیرپارسا فضل الله همدانی 19.50 5 34
 
 
     
 
     
تصاویردانش آموزان ممتاز
 
 
     
 
نقشه سایت