دبیرستان پسرانه نبوت(دوره اول)
 
  دانش آموزان کلاس 7/1
 
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 97-96
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1  ماهان جیه وانی 20 1 1
2
 امیررضا چشمی
20 1 1
3  محمدامین زمانی 20 1 1
4  حسن رحیمی جعفری 19.93 2 2
5  امیرمحمد زرگر 19.93 2 2
6  امیرعباس یزدانی نژاد 19.93 2 2
7  آرش برشوئی 19.86 3 3
8  علیرضا کاوه 19.86 3 3
9  سید پارسا متشرعی 19.86 3 3
10  امیرمحمد مظاهری کلهرودی 19.86 3 3
11  سامان هادی 19.86 3 3
12  امیرعلی بهرامی 19.79 4 4
13  محمد رئیسی مزدآبادی 19.79 4 4
14  امیر حسام سعیدی 19.79 4 4
15  محمد مهدی اسکندری 19.71 5 5
16  سینا صانعی 19.71 5 5
17  پویا یوسف سفری 19.71 5 5
 
 
  تصاویردانش آموزان ممتاز  
     
 
 
     
نقشه سایت