دبیرستان پسرانه نبوت(دوره اول)
 
   
تصاویر اعضای تیم شطرنج
 
 
     
 
  رشته شطرنج
مقام دوم رشته شطرنج در مسابقات منطقه 8
ردیف نام ونام خانوادگی
1  محمدرضا قاسم نژاد
2
 حسین خوش انصاف
3  مانی دهقانی
 
 
 
     
نقشه سایت