دبیرستان پسرانه نبوت(دوره اول)
 
  رشته شنا گروه 4-82 
 
مقام دوم رشته شنا گروه سنی 4 - 82 در مسابقات منطقه 8
ردیف نام ونام خانوادگی
1  مهراد عابدینی
2
 سید عرفان محمدخاتمی
3  مانی خلیلی
4  ایمان محمدی
5  سید عماد موسویان
 
 
  تصاویر اعضای تیم شنا  
     
 
 
     
نقشه سایت