دبیرستان پسرانه نبوت(دوره اول)
 
  دانش آموزان ممتاز کلاس 7/2
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 97-96
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1  محمدمهدی اسدزاده 19.93 1 2
2
 پوریا غنجی فشکی
19.93 1 2
3  امیرحسین بنی اردلانی 19.86 2 3
4  رضا بهمنی 19.71 3 5
5  محمدمهدی رفیعی طرقی 19.71 3 5
6  محمدرضا راعی دهقی 19.64 4 6
7  محمد باجلان 19.50 5 8
8  عرفان برهان 19.50 5 8
 
 
  تصاویردانش آموزان ممتاز  
     
 
 
     
نقشه سایت