دبیرستان پسرانه نبوت(دوره اول)
 
  دانش آموزان ممتاز کلاس 8/4
 
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 97-96
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1  سیدمحراب بنی هاشمی 20 1 1
2
 سیدمهرشاد بنی هاشمی
20 1 1
3  علی رشیدی 20 1 1
4  آرش شکیبا فرید 20 1 1
5  آترین رحیمی 19.93 2 2
6  مهیار افتخاری زاده 19.86 3 3
7  محمد خدنگی زوارهء 19.86 3 3
8  مبین یعقوبی مقدم 19.86 3 3
9  سهیل بابایی 19.79 4 4
10  محمدحسام بنازاده 19.79 4 4
11  محمد حسین جعفری 19.79 4 4
12  محمد طه مهدوی 19.79 4 4
13  سید محمد فربد دریاباری 19.71 5 5
14  عرفان زینلی 19.71 5 5
15  مهبد عابدینی کرهرودی 19.71 5 5
 
 
  تصاویر دانش آموزان ممتاز  
     
 
 
     
نقشه سایت