دبیرستان پسرانه نبوت(دوره اول)
 
  دانش آموزان ممتاز کلاس 7/4
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 97-96
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1   محمد جواد سعیدیان 20 1 1
2
 سید محمدرضا ترابی
19.79 2 4
3  امیرارشیا سیفی 19.79 2 4
4  علیرضا فراهانی 19.71 3 5
5  امیرحسین فراست 19.64 4 6
6  شایان میدانشاهی 19.64 4 6
7  پویا عیوق 19.57 5 7
8  ابوالفضل همدمی 19.57 5 7
 
 
  تصاویر دانش آموزان ممتاز  
     
 
 
     
نقشه سایت