دبیرستان پسرانه نبوت(دوره اول)
 
   
تصاویر اعضای تیم هندبال
 
 
     
 
  رشته هندبال 
 
مقام دوم رشته هندبال در مسابقات منطقه 8
ردیف نام ونام خانوادگی
1  امیرحسین فرج بیجاری
2
 سامان یوسف دوست
3  آرمین نظرلو
4  سینا کریمی
5  آرین محققی
6  ایمان محمدی
7  محمد آریا آشتیانی
8  پارسا احمدیان
9  محمدایمان باغ حماطی
10  امیر شفیعی
11  کیارش مزینانیان
12  امیررضا آذرگون
 
 
 
     
نقشه سایت