دبیرستان پسرانه نبوت(دوره اول)
 
  دانش آموزان ممتاز کلاس 8/5
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 97-96
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1  فرشاد جلینی 19.93 1 2
2
 امیرمحمد صدرمغانی
19.93 1 2
3  عرفان گودرزی 19.93 1 2
4  دانیال شهریار 19.93 1 2
5  سید امین جباری 19.86 2 3
6  علی رزم آرا 19.86 2 3
7  آرین قلی زاده 19.86 2 3
8  امیرحسین کرمانی حبیب آبادی 19.86 2 3
9  ابوالفضل میرزائی 19.86 2 3
10  حسین آیینه وند 19.79 3 4
11  مهیار رحیمی 19.79 3 4
12  عباس فقیهی 19.79 3 4
13  ایلیا آقارضی 19.71 4 5
14  محمدرضا قاسم نژاد 19.71 4 5
15  سینا مخدوم زاده 19.71 4 5
16  فرشاد مرزبان 19.64 5 6
17  حسین نظری 19.64 5 6
 
 
  تصاویر رتبه های اول ودوم  
     
 
  تصاویر رتبه های سوم الی پنجم  
     
 
 
     
نقشه سایت