دبیرستان پسرانه نبوت(دوره اول)
 
  دانش آموزان ممتاز کلاس 7/3
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 97-96
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1  پدرام نادری 20 1 1
2
 امیررضا اسفندیاری
19.93 2 2
3  رهام جعفری 19.93 2 2
4  سیدعلیرضا موسوی 19.93 2 2
5  محمدطاها شاعرپور 19.86 3 3
6  سینا محب نویری 19.86 3 3
7  ماهان رمضانی 19.79 4 4
8  عرفان زارع خوش چهره 19.79 4 4
9  علیرضا ساسانی 19.64 5 6
10  رضا محمد علی پور 19.64 5 6
11  امیرمهدی پیرزاده 19.64 5 6
12  امیرحسین صدوقی 19.64 5 6
 
 
  تصاویردانش آموزان ممتاز  
     
 
 
     
نقشه سایت