دبیرستان پسرانه نبوت(دوره اول)
 
  دانش آموزان ممتاز کلاس 8/1
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 97-96
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1   امیرمهدی خسرو آبادی 20 1 1
2
 محمدامین سلیمانی
19.93 2 2
3  علیرضا عاشق حسینی 19.86 3 3
4  سید محمدرضا محمودی 19.86 3 3
5  امیرحسین میروکیلی 19.86 3 3
6  امیرحسین شورشینی 19.64 4 6
7  کیارش علایی 19.57 5 7
8  سید امیرمحمد موسوی 19.57 5 7
9  آرمین نظرلو 19.57 5 7
 
 
  تصاویردانش آموزان ممتاز  
     
 
 
     
نقشه سایت