رشته شنا گروه 82
 
 
مقام دوم رشته شنا گروه سنی 82 در مسابقات منطقه 8
ردیف نام ونام خانوادگی
1  آرمین نظرلو
2
 ابوالفضل نقدی
3  سامان علیزاده
4  حسین قادری
 
 
     
 
     
تصاویر اعضای تیم شنا
 
 
     
 
نقشه سایت