دبیرستان پسرانه نبوت(دوره اول)
 
  رشته شنا گروه 82
 
مقام دوم رشته شنا گروه سنی 82 در مسابقات منطقه 8
ردیف نام ونام خانوادگی
1  آرمین نظرلو
2
 ابوالفضل نقدی
3  سامان علیزاده
4  حسین قادری
 
 
  تصاویر اعضای تیم شنا  
     
 
 
     
نقشه سایت