دبیرستان پسرانه نبوت(دوره اول)
 
   
تصاویر دانش آموزان برتر
 
 
     
 
  دانش آموزان برتر درمسابقات قرآن ، احکام وعترت
دانش آموزان برتر در مسابقات قرآن،نماز وعترت
ردیف نام ونام خانوادگی کلاس رشته امتحانی رتبه
1   علی نجاری 8/2 اذان اول
2
 سیدمحمدرضا محمودی
8/1 صحیفه سجادیه اول
3  علی دهقان نژاد 8/2 انشای نماز اول
4  ماهان جیه وانی 7/1 صحیفه سجادیه اول
5  سیدعرفان محمدخاتمی 7/4 انشای نماز اول
6  حسین قادری 8/2 ترتیل قرآن دوم
7  امیرحسین فراست 7/4 نهج البلاغه دوم
8  محمدمهدی حاجیان 8/5 مداحی سوم
9  محمدجواد سعیدیان 7/4 اذان سوم
 
 
 
     
نقشه سایت