دبیرستان پسرانه نبوت(دوره اول)
 
  دانش آموزان ممتاز کلاس 8/2 
دانش آموزان ممتاز نوبت اول 97-96
ردیف نام ونام خانوادگی معدل رتبه درکلاس رتبه درپایه
1  رامین رجبی 20 1 1
2
 علی زین الدینی
20 1 1
3  شایان فتحعلی 20 1 1
4  محمدپارسا ارجمندی 19.93 2 2
5  سید سبحان ارشی 19.93 2 2
6  سید ایلیا اردستانی 19.86 3 3
7  پویا عسگری 19.86 3 3
8  علی نجاری سیس 19.86 3 3
9  آرمین حسنی فیروز آبادی 19.71 4 5
10  سید امیر پارسا حسینی 19.71 4 5
11  محمد مهدی صیامی 19.71 4 5
12  امیرحسین طهماسبی 19.71 4 5
13  علی دهقان نژاد 19.57 5 7
14  ابوالفضل راه بر شمالی 19.57 5 7
 
 
  تصاویر دانش آموزان ممتاز  
     
 
 
     
نقشه سایت